Andreas van Kuik, Geboorteregister Raamsdonk, 1834, aktenummer 66

By |

Het Jaar een duizend acht honderd vier-en-dertig, den dertigsten der maand September om vier ure des namiddags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuik, van beroep veldwacht, oud een en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op dinsag den dertigsten der maand September duizend acht honderd en vier-en-dertig, om negen ure des morgens; van Joannes van Kuik van beroep veldwachter, oud een en dertig jaren en van Joanna van Achterberg, zijne huisvrouw, oud een en dertig jaren, mede wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Gerrit.

Welke verklaring en vertooning zijn geschiedt in bijwezen van Adriaan Emmen, van beroep bouwmansknecht, oud vijf en twintig jaren, en van Adriaan Weeterings, van beroep bouwman, oud twee en twintig jaren, beide alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons ondergeteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *