Anna Catharina Ronkel, Overlijdensregister Breda 1862, aktenummer 167

By |

In het jaar Een duizend Acht honderd twee en zestig, den twaalfden Junij, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, Jacobus Ferdinand van Achterberg, dagloner, oud vijf en dertig jaren, zoon van den overledene, en Nicolaas George Mathijs Gastelaars, zonder beroep, oud veertig jaren, beide wonende te Breda, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op en den elfden Junij dezes jaars, des namiddags ten half twee ure, te Breda, in Wijk D. nummer drie honderd vier, op de Bosch Straat is overleden: Anna Catharina Ronkel, zonder beroep, oud acht en zestig jaren, geboren te ‘s-Hertogenbosch, wonende te Breda, weduwe van Maurits van Achterberg.

En is deze akte na voorlezing door ons met de komparanten geteekend.

Anna Catharina Ronkel, overlijden 1862

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *