Bartholomeus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 185

By |

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den twee november is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den een en dertigsten october achttien honderd zeven en negentig te elf ure, des namiddags alhier in het huis wijk V nummer honderd acht en tachtig is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit hem comparant en zijnde echtgenote Adriana Petronella Dank, van beroep zonder, mede wonende te Raamsdonk, aan welk kin hij heeft verklaard den voornaam te geven van Bartholomeus.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendrik van Achterberg, oud negen en zeventig jaren, van beroep zonder, wonende te Raamsdonk en van Johannes Gijsbertus Simons, oud zes en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Raamsdonk.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke, na gedane voorlezing aan den aangever en aan de getuigen door ons, Bartholomeus van Achterberg, Hendrik van Achterberg en Johannes Gijsbertus Simons, allen voornoemd, is getekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *