Bartholomeus van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1941, aktenummer 7

By |

Heden twee en twintig januari negentienhonderd een en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Raamsdonk: van Strien, Pieter oud drie en dertig jaren, koster wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op een en twintig januari dezes jaars, te twaalf uur vijf minuten, in de gemeente is overleden van Achterberg, Bartholomeus, echtgenoot van Dank, Adriana Petronella, oud drie en tachtig jaren, zonder beroep, geboren te Sprang en wonende alhier, zoon van: van Achterberg, Gerardus Nicolaas en van: Varossieau, Sara […], beiden overleden.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Bartholomeus van Achterberg, overlijden 1941

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *