Bastiaantje Maria Vos, Geboorteakte Hooge en Lage Zwaluwe, 1879, aktenummer 2

By |

Op den zesden der maand Januarij Achttien honderd Negen en Zeventig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud negen en dertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den vijfde Januarij dezes jaars, des avonds ten half elf ure aldaar, te Hooge Zwaluwe en het huis twee en dertig, is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht, uit Cornelia Johanna van Achterberg, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende in deze Gemeente en dat aan dit Kind de voornamen zal gegeven worden van Bastiaantje Maria.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Vos, oud een en veertig jaren, melkman en Jan Betting Hofman, oud drie en veertig jaren, schoenmaker, wonende beide te Zwaluwe, en is deze akte na voorlezing door ons benevens de komparant en de getuigen onderteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *