Bastiaantje Maria Vos, Huwelijksakte Hooge en Lage Zwaluwe, 1904, aktenummer 4

By |

In het jaar negentien honderd en vier, den vijfden februari, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zwaluwe, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:
1. Daniels Bekkens, oud vier en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Zwaluwe.
2. Arie Catharinus Cornelis Antonie Kramer, oud negen en veertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Zwaluwe.
3. Hermanus van Meer, oud twee en zeventig jaren, van beroep gemeentebode, wonende te Zwaluwe.
4. Gerrit Jan van den Hout, oud vijf en zestig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Zwaluwe, verschenen; ter eenre Wilhelmus Norbertus Carolus Petrus Verlegh, oud vier en twintig jaren, geboren te ’s Gravenhage, van beroep koperslager, wonende te ’s Gravenhage. meerderjarige zoon van Wilhelmus Norbertus Carolus Petrus Verlegh, van beroep winkelier en van Elisabeth Margaretha Marinus, zonder beroep, wonende beiden te ’s Gravenhage, alhier tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende en ter andere zijde Bastiaantje Maria Vos, oud vijf en twintig jaren, geboren te Zwaluwe, van beroep zonder, wonende te Zwaluwe, ook onlangs te ’s Gravenhage, meerderjarige dochter van Pieter Vos, van beroep tuinman en van Cornelia Johanna van Achterberg, zonder beroep, wonende beiden te Zwaluwe, alhier tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende, welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, hebbende de afkondigingen plaats gehad alhier, de eerste Zondag den vier en twintigsten januari, de tweede op zondag daaraanvolgende, den een en dertigsten januari dezes jaars, en den zelve dagen in de gemeente ’s Gravenhage en tot welke einde zij verder aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, zijnde:
1. de geboorteakten van ieder der aanstaande echtegenooten, ten tweede het bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie van den bruidegom en ten derde het bewijs van den ongehinderden afloop der gedane huwelijksafkondigingen in de gemeente ’s Gravenhage.
De comparanten hebben aan ons in tegenwoordigheid der gemeente […] verklaart, dat uit hun geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht ingeschreven in het register der geboorten te Zwaluwe, den veertienden april negentien honderd en genoemd Maria Bastiaantje […] de geboorteakte alhier […] overgelegd, welke zij voor [..] erkennen.

De aanstaande echtegenooten hebben ten overstaan van ons en in tegenwoordigheid der genoemde getuigen verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Na welke verklaring wij in naam der wet hebben verklaard: dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing geteekend

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *