Category Archives: Geboorteakte

Wilhelmina Hendrica van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1905, aktenummer 177

In het jaar negentien honderd vijf, den achttienden october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden october negentien honderd vijf, ten half acht ure, des namiddags alhier in het… Read More »

Adriaan Leendert van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1903, aktenummer 165

In het jaar negentien honderd drie, den zevenden september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud vijf en veertig, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zesden september negentien honderd drie, ten half een ure, des namiddags alhier in het huis… Read More »

Maria Adriana van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1902, aktenummer 226

In het jaar negentien honderd twee, den zesden december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den vijfden december negentien honderd twee, ten tien ure, des voormiddags alhier in het… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1901, aktenummer 104

In het jaar negentien honderd een, den zeventienden juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden juli negentien honderd een, ten half vier ure, des namiddags alhier in… Read More »

Sara Wilhelmina van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1901, aktenummer 26

In het jaar negentien honderd een, den achtsten maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den achtsten maart negentien honderd een, ten half drie ure, des voormiddags alhier in het… Read More »

Gerrit Nicolaas Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1900, aktenummer 232

In het jaar negentien honderd, den vijftienden december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Johannes Dank, oud zeven twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den veertienden december negentien honderd te half acht ure, des namiddags alhier in het huis wijk V nummer… Read More »

Sara Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1900,

In het jaar negentien honderd, den twaalfden januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud een en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den elfden januari negentien honderd ten negen ure, des voormiddags alhier in het huis wijk… Read More »

Henricus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1818, blad 12

In het jaar een duizend acht honderd achttien, den negenden der maand augustus te zes ure des avonds compareerde voor ons vice Burgemeester, Beambte van den Burgerlyken Staat der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, Gerrit van Achterberg, arbeider, wonende te Raamsdonk, welke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren den negenden dezer te genen ure des… Read More »

Pieter Adriaan van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 111

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den negentienden juni, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, verschenen, Bartholomeus van Achterberg, oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den achttienden juni achttien honderd negen en negentig ten elf ure, des namiddags alhier in… Read More »