Category Archives: Geboorteakte

Johanna Petronella Blok, Geboorteregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 17

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den dertigsten januari, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk verschenen, Maria Henriette Bechtholt, oud twee en zeventig jaren, van beroep vroedvrouw, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den negen en twintigsten januari achttien honderd negen en negentig ten tien ure, des voormiddags… Read More »

Bartholomeus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 185

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den twee november is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den een en dertigsten october achttien honderd zeven en negentig te elf ure, des namiddags… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 13

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den achtsten februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud twee en zeventig jarenn, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, en Johannes Fasen, oud drie en zestig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons verklaarden dat… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1896, aktenummer 216

In het jaar achttien honderd zes en negentig, den acht en twintigsten december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Marie Henriette Bechholt, oud een en zeventig jaren, van beroep vroedvrouw, wonende te Raamsdonk, die heeft aangegeven, dat op den zes en twintigsten december achttien honderd zes en negentig ten tien… Read More »

Agnita Petronella van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1896, aktenummer 94

In het jaar achttien honderd zes en negentien, den zeventienden juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brbant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven dat op den zeventienden juni, achttien honderd zes en negentig ten half drie ure, des… Read More »

Sara Johanna Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1896, aktenummer 86

In het jaar achttien honderd zes en negentig, den vijfden juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant verschenen, Johannes Dank, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven dat op den vierden juni achttien honderd zes en negentig ten half een ure, des namiddags… Read More »

Gerrit Nicolaas Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1895, aktenummer 5

In het jaar een duizen acht honderd vijf en negentig, den negenden januari. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, oud negen en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den negenden januari, dezes jaars om een ure des nachts, binnen deze gemeente, wijk letter… Read More »

Johannes Karel van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1894, aktenummer 181

In het jaar een duizend acht honderd vier en negentig, den tweeden november. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Bartholomeus van Achterberg, oud zeven en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den een en dertigsten October dezes jaars om die ure des namiddags binnen deze gemeente,… Read More »

Jacob Johannes Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1894, aktenummer 32

Op den dertigsten der maand maart achttien honderd vier en negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen, Pieter Vos, oud vier en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den negen en twintigsten maart dezes jaars, des namiddags ten… Read More »

Antonie Pieter Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1893, aktenummer 93

In het jaar een duizend acht honderd drie en negentig, den vijftiende Juni. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Maria Henriette Bechtholt, oud zeven en zestig jaren, vroedvrouw, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den dertienden juni dezes jaars om halfdrie ure des nachts binnen deze Gemeente, wijk letter… Read More »