Category Archives: Geboorteakte

Sara Wilhelmina van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1901, aktenummer 26

In het jaar negentien honderd een, den achtsten maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den achtsten maart negentien honderd een, ten half drie ure, des voormiddags alhier in het… Read More »

Gerrit Nicolaas Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1900, aktenummer 232

In het jaar negentien honderd, den vijftienden december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Johannes Dank, oud zeven twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den veertienden december negentien honderd te half acht ure, des namiddags alhier in het huis wijk V nummer… Read More »

Sara Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1900,

In het jaar negentien honderd, den twaalfden januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud een en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den elfden januari negentien honderd ten negen ure, des voormiddags alhier in het huis wijk… Read More »

Henricus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1818, blad 12

In het jaar een duizend acht honderd achttien, den negenden der maand augustus te zes ure des avonds compareerde voor ons vice Burgemeester, Beambte van den Burgerlyken Staat der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, Gerrit van Achterberg, arbeider, wonende te Raamsdonk, welke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren den negenden dezer te genen ure des… Read More »

Pieter Adriaan van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 111

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den negentienden juni, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, verschenen, Bartholomeus van Achterberg, oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den achttienden juni achttien honderd negen en negentig ten elf ure, des namiddags alhier in… Read More »

Johanna Petronella Blok, Geboorteregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 17

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den dertigsten januari, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk verschenen, Maria Henriette Bechtholt, oud twee en zeventig jaren, van beroep vroedvrouw, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den negen en twintigsten januari achttien honderd negen en negentig ten tien ure, des voormiddags… Read More »

Bartholomeus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 185

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den twee november is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den een en dertigsten october achttien honderd zeven en negentig te elf ure, des namiddags… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 13

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den achtsten februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud twee en zeventig jarenn, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, en Johannes Fasen, oud drie en zestig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons verklaarden dat… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1896, aktenummer 216

In het jaar achttien honderd zes en negentig, den acht en twintigsten december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Marie Henriette Bechholt, oud een en zeventig jaren, van beroep vroedvrouw, wonende te Raamsdonk, die heeft aangegeven, dat op den zes en twintigsten december achttien honderd zes en negentig ten tien… Read More »

Agnita Petronella van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1896, aktenummer 94

In het jaar achttien honderd zes en negentien, den zeventienden juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brbant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud acht en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven dat op den zeventienden juni, achttien honderd zes en negentig ten half drie ure, des… Read More »