Category Archives: Geboorteakte

Sara Johanna Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1896, aktenummer 86

In het jaar achttien honderd zes en negentig, den vijfden juni is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant verschenen, Johannes Dank, oud drie en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven dat op den vierden juni achttien honderd zes en negentig ten half een ure, des namiddags… Read More »

Gerrit Nicolaas Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1895, aktenummer 5

In het jaar een duizen acht honderd vijf en negentig, den negenden januari. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, oud negen en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den negenden januari, dezes jaars om een ure des nachts, binnen deze gemeente, wijk letter… Read More »

Johannes Karel van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1894, aktenummer 181

In het jaar een duizend acht honderd vier en negentig, den tweeden november. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Bartholomeus van Achterberg, oud zeven en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den een en dertigsten October dezes jaars om die ure des namiddags binnen deze gemeente,… Read More »

Jacob Johannes Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1894, aktenummer 32

Op den dertigsten der maand maart achttien honderd vier en negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen, Pieter Vos, oud vier en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den negen en twintigsten maart dezes jaars, des namiddags ten… Read More »

Antonie Pieter Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1893, aktenummer 93

In het jaar een duizend acht honderd drie en negentig, den vijftiende Juni. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Maria Henriette Bechtholt, oud zeven en zestig jaren, vroedvrouw, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den dertienden juni dezes jaars om halfdrie ure des nachts binnen deze Gemeente, wijk letter… Read More »

Hendrik Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1893, aktenummer 46

In het jaar een duizend acht honderd drie en negentig, den twee en twintigsten Maart. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Bartholomeus van Achterberg, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den twee en twintigsten maart dezes jaars om vijf ure des morgens binnen… Read More »

Wilhelmina Cornelia Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1892, aktenummer 108

Op den zevenden der maand October Achttien honderd Twee-en-Negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud drie en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den zesden October dezes jaars, des voormiddags, ten vijf ure aldaar, te… Read More »

Gerrit Nicolaas Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1892, aktenummer 59

In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig, den zeven en twintigsten April. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes Dank, oud negentien jaren, arbeider, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijf en twintigsten April dezes jaars om tien ure des voormiddags binnen deze Gemeente, wijk… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1891, aktenummer 129

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den zes en twintigsten Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Bartholomeus van Achterberg, oud drie en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zes en twintigsten Augustus dezes jaars om acht ure des morgens binnen… Read More »

Hendrik Johannes Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1891, aktenummer 16

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den dertigsten Januari. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes Dank, oud zeventien jaren, arbeider, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den negentienden januari dezes jaars om elf ure voormiddags binnen deze Gemeente, wijk letter D nummer twee honderd… Read More »