Category Archives: Geboorteakte

Hendrik Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1893, aktenummer 46

In het jaar een duizend acht honderd drie en negentig, den twee en twintigsten Maart. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Bartholomeus van Achterberg, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den twee en twintigsten maart dezes jaars om vijf ure des morgens binnen… Read More »

Wilhelmina Cornelia Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1892, aktenummer 108

Op den zevenden der maand October Achttien honderd Twee-en-Negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud drie en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den zesden October dezes jaars, des voormiddags, ten vijf ure aldaar, te… Read More »

Gerrit Nicolaas Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1892, aktenummer 59

In het jaar een duizend acht honderd twee en negentig, den zeven en twintigsten April. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes Dank, oud negentien jaren, arbeider, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijf en twintigsten April dezes jaars om tien ure des voormiddags binnen deze Gemeente, wijk… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1891, aktenummer 129

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den zes en twintigsten Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Bartholomeus van Achterberg, oud drie en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zes en twintigsten Augustus dezes jaars om acht ure des morgens binnen… Read More »

Hendrik Johannes Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1891, aktenummer 16

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den dertigsten Januari. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes Dank, oud zeventien jaren, arbeider, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den negentienden januari dezes jaars om elf ure voormiddags binnen deze Gemeente, wijk letter D nummer twee honderd… Read More »

Pieter Johannes Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1890, aktenummer 186

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den tweeden December. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangeven, dat op den eersten December dezes jaars om half een ure des namiddags binnen deze Gemeente, wijk letter V… Read More »

Christoffel Marinus Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1890, aktenummer 63

Op den drie en twintigsten der maand Juni Achttien honderd Negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud een en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den een en twintigsten Juni dezes jaars, des namiddags ten… Read More »

Sara Maria Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1889, aktenummer 182

In het jaar een duizend acht honderd negen en tachtig, den zesden december. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, oud vier en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijfden december dezes jaars om elf ure des voormiddags is geboren een kind van… Read More »

Maria Sara Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1888, aktenummer 156

In het jaar een duizend acht honderd acht en tachtig, den achtsten october. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, ou drie en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zevenden October dezes jaars om vier ure des morgens binnen deze Gemeente, wijk letter… Read More »

Johanna Cornelia Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1887, aktenummer 125

Op den zeventienden der maand october achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud zeven veertig jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den zestienden october dezes jaars, des namiddags ten tien ure aldaar,… Read More »