Category Archives: Geboorteakte

Pieter Johannes Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1890, aktenummer 186

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den tweeden December. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangeven, dat op den eersten December dezes jaars om half een ure des namiddags binnen deze Gemeente, wijk letter V… Read More »

Christoffel Marinus Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1890, aktenummer 63

Op den drie en twintigsten der maand Juni Achttien honderd Negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud een en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den een en twintigsten Juni dezes jaars, des namiddags ten… Read More »

Sara Maria Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1889, aktenummer 182

In het jaar een duizend acht honderd negen en tachtig, den zesden december. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, oud vier en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijfden december dezes jaars om elf ure des voormiddags is geboren een kind van… Read More »

Maria Sara Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1888, aktenummer 156

In het jaar een duizend acht honderd acht en tachtig, den achtsten october. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, ou drie en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zevenden October dezes jaars om vier ure des morgens binnen deze Gemeente, wijk letter… Read More »

Johanna Cornelia Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1887, aktenummer 125

Op den zeventienden der maand october achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud zeven veertig jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den zestienden october dezes jaars, des namiddags ten tien ure aldaar,… Read More »

Saartje Wilhelmina Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1885, aktenummer 122

Op den dertienden der maaand November Achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, In het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud zes en veertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den twaalfden November dezes jaars, des nachts ten één ure… Read More »

Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1885, aktenummer 102

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den twaakfden Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zestig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den elfden augustus dezes jaars om twee ure des nachts, binnen deze Gemeente, wijk lettr D… Read More »

Johannes Karel Christoffel Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1884, aktenummer 6

Op den vijftienden der maand Januarij Achttien honderd vier en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noorbradant, in het Huis der Gemeente verschenen: Jacob Vos, oud zes en veertig jaren, werkman, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den dertienden januarij dezes jaars, des avonds ten zeven ure… Read More »

Jacob Christoffel Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1882, aktenummer 32

Op den zeven en twintigsten der maand februarij Achttien honderd twee en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud twee en veertig jaren, werkman, wonende in deze Gemeente, welke aan ons heeft verklaard, dat op den zeven en twintigsten februarij dezes jaars,… Read More »

Joanna Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1881, aktenummer 1017

In het jaar een duizend acht honderd een en tachting, den dertienden de maand December is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg, verschenen: Jacobus Willemse, oud vijf en dertig jaren, van beroep smid. wonende alhier, die verklaard aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende… Read More »