Category Archives: Geboorteakte

Saartje Wilhelmina Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1885, aktenummer 122

Op den dertienden der maaand November Achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, In het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud zes en veertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den twaalfden November dezes jaars, des nachts ten één ure… Read More »

Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1885, aktenummer 102

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den twaakfden Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zestig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den elfden augustus dezes jaars om twee ure des nachts, binnen deze Gemeente, wijk lettr D… Read More »

Johannes Karel Christoffel Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1884, aktenummer 6

Op den vijftienden der maand Januarij Achttien honderd vier en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noorbradant, in het Huis der Gemeente verschenen: Jacob Vos, oud zes en veertig jaren, werkman, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den dertienden januarij dezes jaars, des avonds ten zeven ure… Read More »

Jacob Christoffel Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1882, aktenummer 32

Op den zeven en twintigsten der maand februarij Achttien honderd twee en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud twee en veertig jaren, werkman, wonende in deze Gemeente, welke aan ons heeft verklaard, dat op den zeven en twintigsten februarij dezes jaars,… Read More »

Joanna Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1881, aktenummer 1017

In het jaar een duizend acht honderd een en tachting, den dertienden de maand December is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg, verschenen: Jacobus Willemse, oud vijf en dertig jaren, van beroep smid. wonende alhier, die verklaard aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende… Read More »

Gerrit Nicolaas Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1880, aktenummer 78

Op den een en twintigsten der maand Augustus Achttien honderd en tachtig, is voor ons ongereteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud een en veertig jaren, werkman, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den een en twintigsten Augustus dezes jaars, des voormiddags… Read More »

Theodorus Martinus Willemse, Geboorteakte Tilburg, 1879, aktenummer 1067

In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den zevenentwintigsten der maand December is voor ons Jacobus Adrianus Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg, verschenen: Jacobus Willemse, oud drieendertig jaren, van beroep smid, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende alhier, op den… Read More »

Bastiaantje Maria Vos, Geboorteakte Hooge en Lage Zwaluwe, 1879, aktenummer 2

Op den zesden der maand Januarij Achttien honderd Negen en Zeventig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud negen en dertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den vijfde Januarij dezes jaars, des avonds ten half elf… Read More »

Lucia Maria Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1877, aktenummer 623

In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-zeventig, den dertigsten der maand Julij is voor ons Hacobus Adrianus Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg verschenen: Jacobus Willemse, oud eenendertig jaren, van beroep dagloner, wonende alhier, die verklaard aangifte te doen, dat zijn echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende alhier op den negenentwintigsten der… Read More »

Maria Antonia Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1875, aktenummer 104

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zeventig, den achtsten der maand Februari is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg verschenen: Jacobus Willemse, oud negen en twintig jaren, van beroep Ketelmaker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijnde echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende… Read More »