Category Archives: Overlijdensakte

Sara Varossieau, Overlijdensregister Raamsdonk, 1904, aktenummer 2

In het jaar negentien honderd vier, den zevenden januari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud zes en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raansdonk, zoon van den overledene en Bastiaan de Vries, oud vijf en twintig jaren, van beroep molenaar, wonende te Raamsdonk, die ons… Read More »

Andreas van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1901, aktenummer 79

In het jaar negentien honderd een, den twee en twintigsten juli zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Cornelis Jacobs, oud vier en veertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Raamsdonk en Marinus Theodorus Josephus Simonis, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Raamsdonk, die ons verklaarden, dat… Read More »

Teunis Joannes Dalmeijer, Overlijdensregister Raamsdonk, 1900, aktenummer 94

In het jaar negentien honderd, den veertienden augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Peter Adrianus van Dongen, oud zes en dertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Rotterdam, schoonzoon van den overledene en Peter Johannes van Dongen, oud vier en zeventig jaren, van beroep zonder, wonende te Raamsdonk, zwager… Read More »

Gerrit Nicolaas Pruijssen, Overlijdensregister Raamsdonk, 1900, aktenummer 89

In het jaar negentien honderd, den zes en twintigsten juli zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, grootvader van den overledene en Bartholomeus van Achterberg, oud twee en veertig, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, oom… Read More »

Leendert Johannes Pruijssen, Overlijdensregister Raamsdonk, 1900 aktenummer 29

In het jaar negentien honderd, den twintigsten februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, schoonvader van den overledene en Hendrik de Vries, oud zestig jaren, van beroep molenaar, wonende te Raamsdonk, die ons verklaarden, dat… Read More »

Hendrik van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 74

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den drie en twintigsten juli, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk verschenen, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, broeder van den overledene en Teunis Johannes Dalmeijer, oud negen en zestig jaren, van beroep koopman, wonende te… Read More »

Gerrit Nicolaas Dank, Overlijdensregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 120

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den zeven en twintigsten october zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Johannes Dank, oud vier en twintig, van beroep arbeider. wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud twee en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te… Read More »

Stoffel Stal, Overlijdensregister Made en Drimmelen, 1897, aktenummer 60

Wijk D, No. 13In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den vijftienden ocotber zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Made en Drimmelen, provincie Noord-Brabant, verschenen Nicolaas Hugo Hagers, oud acht en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Made en Drimmelen en Johannes Compaan, oud vijf en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende… Read More »

Wilhelmus van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 12

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den achtsten februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Andries van Kuijk, oud drie en zestig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, broeder van den overledene, en Johannes Gijsbertus Simons, oud zes en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Raamsdonk,… Read More »

Jacob Christoffel Vos, Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1894, aktenummer 21

Op en een en twintigsten der maand februari achttien honderd vier-en-negentig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud vier en vijftig jaren, arbeider, vader van den overledene en Jacob Vos, oud zes en vijftig jaren, arbeider, oom van den overledene, beide wonende te Zwaluwe,… Read More »