Category Archives: Overlijdensakte

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1887, aktenummer 120

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den zestienden December. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Hendricus Adrianus Hubertus Schoenmakers, oud een en dertig jaren, Gemeente ontvanger, wonende te Raamsdonk en Mathijs Pelders, oud acht en veertig jaren, veldwachter, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den… Read More »

Johannes Karel Christoffel Vos, Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1887, aktenummer 74

Op den negende der maand augustus Achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud zeven en veertig jaren, arbeider, vader van den overledene en Daniel Bekkens, oud zeven en derig jaren, veldwachter, beide wonende te Zwaluwe, welke ons hebben verklaard,… Read More »

Johannes van Achterberg, Overlijdensakte Raamsdonk, 1887, aktenummer 16

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den zestienden februari. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud twee en zestig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk en Hendrik de Jong, oud een en vijftig jaren, winkelier, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den… Read More »

Gerrit van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1885, aktenummer 90

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den vijfden October. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Andreas van Kuijk, oud een en vijftig jaren, arbeider, wonende te Raamsdonk, broeder van den overledene en Mathijs Pelders, oud zes een veertig jaren, veldwachter, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat… Read More »

Johannis Karel van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1885, aktenummer 1

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den derden januarij. Verschenen voor ons Ambrenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud negen en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Hendrik de Jong, oud negen en veertig jaren, winkelier wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben… Read More »

Johannes van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1880, aktenummer 67

In het jaar een duizend acht honderd en tachtig, den acht en twintigsten Juni. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Andries van Kuijk, oud vijf en veertig jaren, arbeider, wonende te Raamsdonk, zoon van den overledene en Adriaan Jacobus Mooij, oud vijf en vijftig jaren, veldwachter, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben… Read More »

Christoffel Marinus van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1878, aktenummer 48

In het jaar een duizend acht honderd acht-en-zeventig, den dertienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud drie en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Pieter van Alphen, oud drie en dertig jaren, metselaar, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat… Read More »

Teunis Hendricus van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1873, aktenummer 73

In het jaar een duizend acht honderd drie-en-zeventig, den elfden Julij. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud acht en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Bartholomeus de Jongh, oud vijf en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat… Read More »

Cornelia van der Schans, Overlijdensregister Raamsdonk, 1871, aktenummer 39

In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig, den dertienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes een veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, zoon van de overledene en Gijsbert de Klerk, oud acht en vijftig jaren, winkelier, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben… Read More »

Hendrik Johannes van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1867, aktenummer 48

In het jaar een duizend acht honderd zeven en zestig, den twintigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud twee en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledenen en Hendricus Godefridus Janssens, oud acht en dertig jaren, molenaar, wonende te Raamsdonk, bekende van de overledenen,… Read More »