Category Archives: Overlijdensakte

Johanna Adriana van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1865, aktenummer 52

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zestig, den vijftienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van de overledene en Marinus Jan Kramer, oud zes en twintig jaren, verwer, wonende te Raamsdonk, gebuur van de overledene, dewelke aan… Read More »

Johannes van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1863, aktenummer 32

In het jaar een duizend acht honderd drie zestig, den vijftienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes van Kuijk, pud zestig jaren, veldwachter, wonende in deze gemeente, vader van den overledenen en Huibert Snijders, oud zeven en zestig jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, gebuur van den overledene, dewelke aan ons… Read More »

Joannes van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1861, aktenummer 13

In het jaar een duizend acht honderd een en zestig, den een en twintigsten Januarij. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Hendrik van Achterberg, oud twee en veertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente, neef van den overledene en Arie Schram, oud vier en dertig jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, gebuur van… Read More »

Cornelia Snijders, Overlijdensregister Raamsdonk, aktenummer 22

In het jaar een duizend acht honderd zestig, twee en twintigsten Maart. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Joannes van Achterberg, oud vijd en zestig jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, echtgenoot van de overledene en Cornelis Mattias de Wijs, oud drie en dertig jaren, schoenmaker, wonende in deze gemeente, gebuur van de… Read More »

Teunis Joannes Dalmeijer, Overlijdensregister Raamsdonk, 1860, aktenummer 7

In het jaar een duizend acht honderd zestig, den drie en twintigsten januarij. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Teunis Joannes Dalmeijer, oud negen en twintig jaren, schipper, wonende in deze gemeente, vader van den overledenen en Johannes Dalmeijer, oud drie en twintig jaren, schipper, wonende in deze gemeente, oom van den overledenen,… Read More »

David van Achterberg, Overlijdensregister Chaam, 1851, aktenummer 12

Op heden den negende Junij achttien onderd een en vijftig, verscheenen voor ons Burgemeester, Ambetnaar van den Burgelijken Stand der gemeente Chaam, Johannes Treffers, oud veertig jaren, bode en Johannes van Boesschoten, oud drien en zestig jaren, veldwachter; beiden wonende te Chaam, welke ons hebben verklaard, dat op den zevenden Junij achttien honderd een en vijftig, ten acht… Read More »

Maria Dank, Overlijdensregister Raamsdonk, 1850, aktenummer 15

In het jaar een duizend acht honderd vijftig, den negentiende Maart. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Jan van Achterberg, oud vier en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, zoon van de overledene en Willebrordus de Wijs, oud acht en veertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, gebuur van de overledene dewelke… Read More »

Henrica van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1831, aktenummer 71

In het Jaar een duizend acht honderd een-en-dertig, den vier en twintigste der maand October om negen ure des morgens verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuijk, van beroep arbeider, oud acht en twintig jaren, vader, van de overledene en Simon van Dongen, van beroep arbeider, oud negen… Read More »

Neeltje Prinse, Overlijdensregister Made en Drimmelen, 1829, aktenummer 25

Het Jaar een duizend agt honderd negen en twinting den drie en twintigsten Julij des voormiddages ten negen uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgermeester Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord-Brabant, Aard Roelof, oud negen en vijftig jaren, nagtwaker, en Joannes Loeff, zalmvisscher, oud vijf en veertig jaren, beide… Read More »

Willem van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 44

Het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-twintig, den zes en twintigste der maand September om vier ure des namiddags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep arbeider, oud negen en dertig jaren, vader van de overledene, en Anthony Timmermans, van beroep bouwman, oud zeven en… Read More »