Category Archives: Overlijdensakte

Teunis Joannes Dalmeijer, Overlijdensregister Raamsdonk, 1860, aktenummer 7

In het jaar een duizend acht honderd zestig, den drie en twintigsten januarij. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Teunis Joannes Dalmeijer, oud negen en twintig jaren, schipper, wonende in deze gemeente, vader van den overledenen en Johannes Dalmeijer, oud drie en twintig jaren, schipper, wonende in deze gemeente, oom van den overledenen,… Read More »

David van Achterberg, Overlijdensregister Chaam, 1851, aktenummer 12

Op heden den negende Junij achttien onderd een en vijftig, verscheenen voor ons Burgemeester, Ambetnaar van den Burgelijken Stand der gemeente Chaam, Johannes Treffers, oud veertig jaren, bode en Johannes van Boesschoten, oud drien en zestig jaren, veldwachter; beiden wonende te Chaam, welke ons hebben verklaard, dat op den zevenden Junij achttien honderd een en vijftig, ten acht… Read More »

Maria Dank, Overlijdensregister Raamsdonk, 1850, aktenummer 15

In het jaar een duizend acht honderd vijftig, den negentiende Maart. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Jan van Achterberg, oud vier en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, zoon van de overledene en Willebrordus de Wijs, oud acht en veertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, gebuur van de overledene dewelke… Read More »

Henrica van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1831, aktenummer 71

In het Jaar een duizend acht honderd een-en-dertig, den vier en twintigste der maand October om negen ure des morgens verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuijk, van beroep arbeider, oud acht en twintig jaren, vader, van de overledene en Simon van Dongen, van beroep arbeider, oud negen… Read More »

Neeltje Prinse, Overlijdensregister Made en Drimmelen, 1829, aktenummer 25

Het Jaar een duizend agt honderd negen en twinting den drie en twintigsten Julij des voormiddages ten negen uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgermeester Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord-Brabant, Aard Roelof, oud negen en vijftig jaren, nagtwaker, en Joannes Loeff, zalmvisscher, oud vijf en veertig jaren, beide… Read More »

Willem van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 44

Het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-twintig, den zes en twintigste der maand September om vier ure des namiddags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep arbeider, oud negen en dertig jaren, vader van de overledene, en Anthony Timmermans, van beroep bouwman, oud zeven en… Read More »

Bartholomeus van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1941, aktenummer 7

Heden twee en twintig januari negentienhonderd een en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Raamsdonk: van Strien, Pieter oud drie en dertig jaren, koster wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op een en twintig januari dezes jaars, te twaalf uur vijf minuten, in de gemeente is overleden van… Read More »

Johanna van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1878, aktenummer 63

In het jaar een duizend acht honder acht-en-zeventig, den tienden Juni. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Johannes van Kuijk, oud vijf en zeventig jaren zonder beroep wonende te Raamsdonk, echtgenoot van den overledene en Gerardus van Kuijk oud vijf en veertig jaren arbeider wonede te Raamsdonk, zoon van den overledene, dewelke aan… Read More »

Joannes van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1861, aktenummer 13

In het jaar een duizond acht honderd een en zestig, een en twintigsten Januarij, Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Hendrik van Achterberg, oud twee en veertig jaren Landbouwer wonende in deze gemeente, neef van den overledene en Arie Schram, oud vier en dertig jaren, arbeider wonende in deze gemeente, gebuur van den… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1871, aktenummer 44

In het jaar acht honderd een-en-zeventig, achttienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, zoon van de overledene en Jan Kommers, oud zes en vijftig jaren timmerman wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den achttienden April… Read More »