Category Archives: Bronnen

Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1821, pagina 9

In het Jaar een duizend acht honderd eenentwintig, den twaalfden der maand Mei ten vier ure des namiddags compareerde voor ons Schout, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Mourits van Achterberg oud vier en twintig Jaren, van beroep arbeider, geboren te Raamsdonk, wonende te Raamsdonk die ons heeft gepresenteerd een Kind van het… Read More »

Joanna Jacoba van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1822, blad 21v

In het Jaar een duizend acht honderd twee-en-twintig, den agt en twintigsten der maand December ten vier ure, des namiddags compareerde voor ons Schout, Beambte van den Civielen Staat er Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Mouris van Achterberg oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstknegt, geboren te Raamsdonk, wonende te Raamsdonk die ons heeft gepresenteerd een Kind… Read More »

Wilhelmus van Achterberg, Geboorteregister Breda, 1837, aktenummer 273

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zeven en Dertig, den tienden augustus des middags ten twaalf ure, kompareerde voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad BREDA, Arrondissement Breda, Provincie Noord-Brabant, Mourits van Achterberg, Postillon, oud veertig jaren, wonende te Breda, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard… Read More »

Maurits van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1868, aktenummer 135

Den drie en twintigsten december achttien honderd acht en zestig, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar, ten gemeentehuize alhier, verschenen ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken: Mouris van Achterberg, oud acht en dertig jaren, dagloner, geboren te Raamsdonk, wonende alhier, meerderjarige, zoon van Mouris van Achterberg en van Anna Catharina… Read More »

Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1849, aktenummer 292

In het Jaar Een Duizend Acht honderd Negen en Veertig, den een en twintigsten july kompareerde voor ons wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Breda, Provincie Noord-Brabant, Jacobus Ferdinant van Achterberg, Postiljon, oud drie en twintig jaren, vader en Heronymus Adrianus Timp, schoonmaker, oud een en dertig jaren, oom van den overledene, beide wonende te Breda,… Read More »

Ludovicus van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1899, aktenummer 1

Het jaar achttien honderd negen en negentig, den elfden januari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in het openbaar, in tegenwoordigheid van de navolgende getuigen:1. Pieter Cornelis ’t Hoen, onderwijzer, oud vier en dertig jaren, wonende te Zaltbommel; zwager dan bruid;2. Jan Arnoldus van Hattum, aannemer publieke werken,… Read More »

Catharina Petronella van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1943, aktenummer 69A

Heden 8 maart negentienhonderd drie en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: van Rijthoven, Wilhelmus, oud negentien jaren, betonvlechter, geboren en wonende te Oosterhout, minderjarige zoon van van Rijthoven, Johannes, oud zeven en vijftig jaren, grondwerker en Christ, Cornelia, oud vijf en vijftig jaren,… Read More »

Frederik Johan Marijnissen, Huwelijksregister Breda, 1944, aktenummer 183A

Heden achttien augustus negentienhonderd vier en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerljken stand der gemeente Breda, verschene, ten einde een huwelijk aan te gaan: Marijnissen, Frederik Johan, oud drie en twintig jaren, ambtenaar gewestelijk arbeidsbureau, geboren en wonende te Breda, meerderjarige zoon van Marijnissen, Wilhelmus Petrus, oud zeven en vijftig jaren, procuratiehouder handelsmaatschappij en van van… Read More »

Johannes Martinus Vergouwen, Overlijdensregister Breda, 1971, aktenummer 216

Op eenentwintig februari negentienhonderd eenenzeventig. te 18 uur, 25 minuten, is in de gemeente Breda overleden: Vergouwen, Johannes Martinus, geboren te Breda op 25 oktober 1939, bouwvakarbeider, wonende te Breda, gehuwd met Kromhof, Anna Pitronella, gehuwd geweest met Hemmekan, Magdalena Wilhelmina Caeserina, zoon van Vergouwen, Cornelis, havenarbeider en van van Achterberg, Johanna Maria, beiden wonende te Breda. De… Read More »