Category Archives: Bronnen

Andreas van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1901, aktenummer 79

In het jaar negentien honderd een, den twee en twintigsten juli zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Cornelis Jacobs, oud vier en veertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Raamsdonk en Marinus Theodorus Josephus Simonis, oud zeven en twintig jaren, van beroep zonder, wonende te Raamsdonk, die ons verklaarden, dat… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1901, aktenummer 104

In het jaar negentien honderd een, den zeventienden juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden juli negentien honderd een, ten half vier ure, des namiddags alhier in… Read More »

Sara Wilhelmina van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1901, aktenummer 26

In het jaar negentien honderd een, den achtsten maart is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud drie en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den achtsten maart negentien honderd een, ten half drie ure, des voormiddags alhier in het… Read More »

Gerrit Nicolaas Dank, Geboorteregister Raamsdonk, 1900, aktenummer 232

In het jaar negentien honderd, den vijftienden december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Johannes Dank, oud zeven twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den veertienden december negentien honderd te half acht ure, des namiddags alhier in het huis wijk V nummer… Read More »

Teunis Joannes Dalmeijer, Overlijdensregister Raamsdonk, 1900, aktenummer 94

In het jaar negentien honderd, den veertienden augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Peter Adrianus van Dongen, oud zes en dertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Rotterdam, schoonzoon van den overledene en Peter Johannes van Dongen, oud vier en zeventig jaren, van beroep zonder, wonende te Raamsdonk, zwager… Read More »

Gerrit Nicolaas Pruijssen, Overlijdensregister Raamsdonk, 1900, aktenummer 89

In het jaar negentien honderd, den zes en twintigsten juli zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, grootvader van den overledene en Bartholomeus van Achterberg, oud twee en veertig, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, oom… Read More »

Leendert Johannes Pruijssen, Overlijdensregister Raamsdonk, 1900 aktenummer 29

In het jaar negentien honderd, den twintigsten februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, schoonvader van den overledene en Hendrik de Vries, oud zestig jaren, van beroep molenaar, wonende te Raamsdonk, die ons verklaarden, dat… Read More »

Sara Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1900,

In het jaar negentien honderd, den twaalfden januari is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud een en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den elfden januari negentien honderd ten negen ure, des voormiddags alhier in het huis wijk… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Huwelijksregister ’s Gravemoer, 1899, aktenummer 3

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den tweeden november, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s Gravemoer, Provincie Noordbrabant, in het openbaar, in het Huis der Gemeente en in tegenwoordigheid der na te noemen vier getuigen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, van beroep slager, oud vier en dertig jaren, geboren te Breda en… Read More »

Hendrik Johannes van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 24

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den drie en twintigsten augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van1. Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den Bruidegom,2. Bartholomeus van Achterberg, oud… Read More »