Category Archives: Bronnen

Henricus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1818, blad 12

In het jaar een duizend acht honderd achttien, den negenden der maand augustus te zes ure des avonds compareerde voor ons vice Burgemeester, Beambte van den Burgerlyken Staat der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, Gerrit van Achterberg, arbeider, wonende te Raamsdonk, welke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren den negenden dezer te genen ure des… Read More »

Hendrik van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 74

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den drie en twintigsten juli, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk verschenen, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, broeder van den overledene en Teunis Johannes Dalmeijer, oud negen en zestig jaren, van beroep koopman, wonende te… Read More »

Pieter Adriaan van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 111

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den negentienden juni, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, verschenen, Bartholomeus van Achterberg, oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den achttienden juni achttien honderd negen en negentig ten elf ure, des namiddags alhier in… Read More »

Johanna Petronella Blok, Geboorteregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 17

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den dertigsten januari, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk verschenen, Maria Henriette Bechtholt, oud twee en zeventig jaren, van beroep vroedvrouw, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den negen en twintigsten januari achttien honderd negen en negentig ten tien ure, des voormiddags… Read More »

Bartholomeus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 185

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den twee november is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den een en dertigsten october achttien honderd zeven en negentig te elf ure, des namiddags… Read More »

Gerrit Nicolaas Dank, Overlijdensregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 120

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den zeven en twintigsten october zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Johannes Dank, oud vier en twintig, van beroep arbeider. wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud twee en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te… Read More »

Stoffel Stal, Overlijdensregister Made en Drimmelen, 1897, aktenummer 60

Wijk D, No. 13In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den vijftienden ocotber zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Made en Drimmelen, provincie Noord-Brabant, verschenen Nicolaas Hugo Hagers, oud acht en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Made en Drimmelen en Johannes Compaan, oud vijf en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende… Read More »

Cornelia Huiberdina Stal, Huwelijksregister Made en Drimmelen, 1897, aktenummer 23

In het jaar achttienhonderd zeven en negentig, den drie en twintigsten september zijn voor ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Made en Drimmelen, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van1. Nicolaas Hugo Hagers, oud acht en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Made en Drimmelen, broeder van de bruidegom2. Wouter van… Read More »

Wilhelmus van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 12

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den achtsten februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Andries van Kuijk, oud drie en zestig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, broeder van den overledene, en Johannes Gijsbertus Simons, oud zes en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Raamsdonk,… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 13

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den achtsten februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud twee en zeventig jarenn, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, en Johannes Fasen, oud drie en zestig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons verklaarden dat… Read More »