Category Archives: Persoonskaart

Joanna Jacoba van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1822, blad 21v

In het Jaar een duizend acht honderd twee-en-twintig, den agt en twintigsten der maand December ten vier ure, des namiddags compareerde voor ons Schout, Beambte van den Civielen Staat er Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Mouris van Achterberg oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstknegt, geboren te Raamsdonk, wonende te Raamsdonk die ons heeft gepresenteerd een Kind… Read More »