Category Archives: Trouwakte

Joanna Maria Prinse, Huwelijksregister Made en Drimmelen, aktenummer 3

In het jaar een duizend acht honderd een en vijftig, den achttienden Maart. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Dingeman den Dunnen, oud drie en twintig jaren, geboeren en wonende in deze Gemeente, beroep zalmvisscher, meerderjarige zoon van Abraham den Dunnen, zalmvisscher en Cornelia Verhoeve, zonder beroep, beide mede in deze… Read More »

Maria van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1850, aktenummer 16

In het jaar een duizend acht honderd vijftig, den negen en twintigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Wilhelmus Werner, oud negen en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, van beroep arbeider, meerderjarige zoon van Antonie Werner, overleden en van Maria Catharina Brokx, van beroep werkster, in deze Gemeente woonachtig,… Read More »

Adriana van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1849, aktenummer 12

In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den zeven en twintigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Peter Goossens, oud drie en dertig jaren, geboren en wonende te Geertruidenberg, van beroep arbeider, meerderjarige zoon van Antonie Goossens, overleden en van Maria van Gils, zonder beroep, wonende te Geertruidenberg, ter… Read More »

Maria van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1847, aktenummer 14

In het Jaar duizend Acht honderd en Zeven en veertig, den negentienden Augustus verschenen voor ons Burgemeester, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, ter eene: Stoffel Stal, jongeman, oud dertig jaren, van beroep zalmvisscher, geboren en wonende te Made, Drimmelen, meerderjarige zoon van Huibert Stal, overleden en van Maria den Boer, van beroep zalmvisscherije,… Read More »

Joannes van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1834, aktenummer 14

Het Jaar een duizend acht honderd vier-en-dertig, den elfden der maand December om elf ure des morgens, zijn voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, verscheenen Joannes van Achterberg, jongman, van beroep arbeider, geboren te Raamsdonk, oud negen en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, hebbende voldaan aan zijne verpligting ten aanzien van der Nationale… Read More »

Wilhelmus van Achterberg, Huwelijksregister Zaltommel 1860, akte 8

Het jaar achttien honderd zestig, den twaalfden den maand Maart, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:1. Wouter van Houten van beroep Kleermaker, oud acht en veertig jaren, wonende te Zalt Bommel, die gezegd heeft te zijn getuige des bruidegoms;2. Hendrik Holewijn, van beroep Schoenmaker, oud… Read More »

Adriana Catrina van Achterberg, Huwelijksregister Zaltbommel, 1921-1930, akte 3

Den zesden februari negentiendhonderd negen en twintig verschenen voor mij, ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente ZALT-BOMMEL in het gemeentehuis alhier, teneinde een huwelijk aan te gaan: Henricus Johannes van Boort, oud acht en twintig jaren, van beroep aannemer geboren te Zalt Bommel en wonende aldaar, meerderjarige zoon van van Henricus Johannes van Boort, oud vijf en… Read More »

Johanna Suzanna van Achterberg, Huwelijksregister Zaltbommel, 1936, akte 23

Den vijftienden December negentiendhonderd zes en dertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zaltbommel, in het gemeentehuis alhier, teneinde een huwelijk aan te gaan, Zondervan, Pieter Anthonie, oud zeven en twintig jaren, van beroep werktuigkundige, geboren te Rotterdam en wonende te ‘s-Hertogenbosch. Meerderjarige zoon van Zondervan, Coert, oud drie en vijftig jaren, machinst bij… Read More »

Gerardus Nicolaas van Achterberg, Huwelijksregister Sprang 1858, aktenummer 5

Het jaar een duizend acht honderd acht-en-vijftig der maand Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sprang, provincie Noordbrabant, in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen Geradus Nicolaas van Achterberg geboren te Raamsdonk oud drie en dertig jaren, van beroep Landbouwer, wonende te Raamsdonk provincie Noordbrabant, meerderjarige zoon van Gerrit Nicolaas van… Read More »

Maurits van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk 1821, blad 5

In het Jaar een duizend acht honderd eenentwintig, den Zeventienden der maand februarij ten elf ure des voormiddags, zijn voor ons Schout, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd Maurits van Achterberg jongman, oud vier en twintig Jaren, geboren te Raamsdonk, den twintigste der maand Januarij des Jaars zeventien honderd zeven en… Read More »