Category Archives: Trouwakte

Maria van Achterberg, Huwelijksregister Breda 1863, aktenummer 103

In het jaar een duizend Acht honderd drie en zestig, den negenden december, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, ten Gemeentehuis en in het openbaar, Everhardus Adrianus Becking, sergeant bij het zesde regiment Infanterie, oud vijf en dertig jaren, geboren te Amsterdam, wonende te Breda, meerderjarigen zoon van Johannes Becking en… Read More »

Cornelis Antonius van Achterberg, Huwelijksregister Breda 1942, aktenummer 195

Heden een en twintig Mei negentienhonderd twee en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: van Achterberg, Cornelis Antonius, oud negen en dertig jaren, veehandelaar, geboren en wonende te Breda, meerderjarige zoon van van Achterberg, Wilhelmus Maurits en Nerrings, Thijsje, beiden zonder beroep en wonende… Read More »

Maurits van Achterberg, Huwelijksregister ‘s-Hertogenbosch 1930, aktenummer 63

Den vijf en twinstigsten Maart negentien honderd dertig zijn voor ons Ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente ‘s-Hertogenbosch verschenen: Maurits van Achterberg, likeurstoker, oud dertig jaren, geboren en wonende te Zalt-bommel, meerderjarige zoon van Ludovicus van Achterberg en Hendrina Jacomina van Hattum, zonder beroep, beiden wonende te Zalt-Bommel, de vader van beroep likeurstoker en Wilhelmina Paulina Arnolda… Read More »