Christoffel Marinus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1869, aktenummer 106

By |

In het jaar een duizend acht honderd negen en zestig, den acht en twintigsten Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier een veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den acht en twintigsten Augustus dezes jaars, om zes ure des morgens, binnen deze Gemeente, wijk letter D nummer vier en zestig is geboren een kind van het mannelijk geslacht van hem comparant en van Sara Varossieau, zijnde echtgenoote, zonder beroep, beide te Raamsdonk woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Christoffel Marinus.

Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Hendricus Godefridus Janssens, oud twee en veertig jaren, molenaar en van Cornelis Jacobus Zijlmans, oud vier en dertig jaren, leerlooijer, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *