Christoffel Marinus van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1878, aktenummer 48

By |

In het jaar een duizend acht honderd acht-en-zeventig, den dertienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud drie en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Pieter van Alphen, oud drie en dertig jaren, metselaar, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den twaalfden April deze jaars, om drie ure des namiddags binnen deze Gemeente, is overlegen Christoffel Marinus van Achterberg, oud acht jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Raamsdonk, zoon van de echtelieden Gerrit Nicolaas van Achterberg, landbouwer en Sara Varossieau, zonder beroep, beide te Raamsdonk woonachtig.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *