Christoffel Marinus Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1890, aktenummer 63

By |

Op den drie en twintigsten der maand Juni Achttien honderd Negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud een en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den een en twintigsten Juni dezes jaars, des namiddags ten negen ure aldaar, te Hoge Zwaluwe in het huis numero acht en veertig is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Cornelia Johanna van Achterberg, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende in deze gemeente en aan dit kind de voornamen zal gegeven worden van Christoffel Marinus.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Arie Catharinus Cornelis Antonie Kramer, oud vijf en dertig jaren, veldwachter, en Daniel Bekkens, oud veertig jaren, veldwachter, wonende beide te Zwaluwe, en is deze akte na voorlezing door ons benevens den comparant en de getuigen onderteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *