Cornelia Huiberdina Stal, Huwelijksregister Made en Drimmelen, 1887, aktenummer 15

By |

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den negentienden Augustus. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Made en Drimmelen, Nicolaas Stal, oud negen en dertig jaren, geboren en wonende in deze gemeente, van beroep leerlooier, meerderjarige zoon van Huibert Stal, overleden en van Petronella Hagers, zonder beroep, mede in de gemeente woonachtig.
En Cornelia Huiberdina Stal, oud negen en dertig jaren, geboren en wonende in deze gemeente, van beroep zonder, meerderjarige dochter van Stoffel Stal en van Maria van Achterberg, beiden zonder beroep, mede in deze gemeente woonachtig.

Dewelke on hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaatsgehad en zonder stuiting zijn afgeloopen, op Zondagen, den zevenden en veertienden Augustus dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste: een Certificaat, waaruit blijkt, dat de bruidegom aan zijnde verplichting ten aanzien der wet op de Nationale Militie voldaan heeft; en ten tweede: de geboorte akten van den bruidegom en de bruid.

Dien te gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid van getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Nicolaas Stal en Cornelia Huiberdina Stal door den Echt met elkander zijn vereenigd.

En is dit tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van Huibert Gerard Stal, oud vijf en dertig, Oost Indisch Ambtenaar, broeder der bruid, wonende in deze gemeente, Antonie Stal, oud vijf en veertig jaren, zalmvisscher, broeder van den bruidegom, wonende te Heinenoord, Cornelis Adrianus Stal, oud negen en twintig jaren, leerlooier, broeder van den bruidegom, wonende in deze gemeente en Willem van der Weiden, oud zeven en veertig jaren, houthandelaar, zwager der bruid, wonende te Krimpen aan de Lek als getuigen hiertoe door partijen gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *