Cornelia Huiberdina Stal, Huwelijksregister Made en Drimmelen, 1897, aktenummer 23

By |

In het jaar achttienhonderd zeven en negentig, den drie en twintigsten september zijn voor ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Made en Drimmelen, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van
1. Nicolaas Hugo Hagers, oud acht en veertig jaren, van beroep zonder, wonende te Made en Drimmelen, broeder van de bruidegom
2. Wouter van der Hilt, oud zeven en veertig jaren, van beroep molenaar, wonende te Ridderkerk, zwager van den bruidegom
3. Willem Wouter Stal, ooud acht en veertig jaren, van beroep leerhandelaar, wonende te Made en Drimmelen, zwager van de bruidegom
4. Willem van der Weiden, oud zeven en vijftig jaren, van beroep houthandelaar, wonende te Krimpen, zwager van de bruid, verschenen: ter eenre Jacob Nicolaas Hagers, oud vijftig jaren, geboren te Made en Drimmelen, van beroep leerlooier, wonende te Made en Drimmelen, meerderjarige zoon van Nicolaas Hugo Hagers, overleden, en van dienst echtgenoote Adriana van Drimmelen, van beroep zonder, wonende te Made en Drimmelen, weduwnaar van Wilhelmina Antonia Stal, en ter andere zijde Cornelia Huiberdina Stal, oud negen en veertig jaren, geboren te Made en Drimmelen, van beroep zonder, wonende te Made en Drimmelen, meerderjarige dochter van de echtelieden Stoffel Stal en Maria van Achterberg, van beroep zonder, beiden wonende te Made en Drimmelen, weduwe van Nicolaas Stal, welke comparanten ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, hebbende de afkondigingen plaats gehad, de eerste op zondag den twaalfden september achttienhonderd zeven en negentig, de tweede op zondag daaraanvolgende, den negentienden september te Made en Drimmelen.

De aanstaande echtgenooten hebben ten overstaan van ons en in tegenwoordigheid der genoemde getuigen verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Na welke verklaring wij in naam der wet hebben verklaard: dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt en na gedane voorlezing geteekend met de echtgenooten Jacob Nicolaas Hagers en Cornelia Huiberdina Stal en de getuigen Nicolaas Hugo Hagers, Wouter van der Hilt, Willem Wouter Stal en Willem van der Weiden.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *