Cornelia Johanna van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1859, aktenummer 31

By |

In het jaar een duizend acht honderd negen en vijftig, den zevenden Maart. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeent RAAMSDONK, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zevenden Maart dezes jaars, om zeven ure des morgens binnen deze Gemeente wijk letter D nummer zestig is geboren een Kind van de vrouwelijke kunne van hem comparant en van Sara Varossieau, zijne echtgenote, zonder beroep, beide wonende in deze gemeente en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Cornelia Johanna.

Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit van de Wassenberg, oud zes en dertig jaren, rietdekker en van Huibert Schoenmakers, oud negen en veertig jaren, landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen, hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *