Cornelis Antonius van Achterberg, Geboorteregister Breda 1901, aktenummer 351

By |

In het jaar negentien honderd een, den zeventienden der maand Mei, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud zes en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den zestienden der maand Mei, dezes jaars om zes uur den namiddags binnen deze gemeemte bevallen is van kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Cornelis Antonius.

Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Adrianus van Olphen, oud negen en vijftig, van beroep Slager en Hendrik van Achterberg, oud vijf en dertig, van beroep Slager, beiden wonenden binnen deze gemeente,

Voorlezing dezer akte is door ons gedaan aan den comparant en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *