Cornelis Antonius van Achterberg, Geboorteregister Breda 1902, aktenummer 767

By |

In het jaar negentien honderd twee, den eersten der maand December, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud zeven en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den negen en twintigsten der maand November, dezes jaars om twaalf uur den middags binnen deze gemeemte bevallen is van kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Cornelis Antonius.

Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Willem van Achterberg, oud vijf en zestig jaren, van beroep Slager en Pieter Hubertus van Brummelen, oud acht en twintig jaren, van beroep Boekbinder, beiden wonenden binnen deze gemeente,

Voorlezing dezer akte is door ons gedaan aan den comparant en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *