Cornelis Antonius van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1901, aktenummer 401

By |

In het jaar negentien honderd een, den zeven en twintigsten de maand Augustus, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wihelmus Maurits van Achterberg, oud zeven en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, vader en Pieter van Drummelen, oud acht en twintig jaren, van beroep Boekbinder, wonende alhier, geen aanverwante van den na te melden overledene, die verklaarden aangifte te doen, dat op den vijf en twintigsten dezes jaars, om zes uren en des namiddags binnen deze gemeente overleden is Cornelis Antonius van Achterberg, oud drie maanden, van beroep zonder, geboren te Breda, wonende te Breda, zoon van den eersten aangever en Thijsje Nerrings, zonder beroep, echtelieden, wonende te Breda.

Voorlezig dezer akte is gedaan aan de aangevers, die met ons hebben onderteekend.

Cornelis Antonius van Achterberg, overlijdensakte 1901

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *