Geerdina Wilhelmina van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1860, aktenummer 71

By |

In het jaar een duizend acht honderd zestig, den een en dertigsten July. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den dertigsten Julij dezes jaars, om tien ure des avonds is geboren een Kind van de vrouwelijke kunne van hem comparant en van Sara Varossieau, zijne echtgenoote, zonder beroep, beide wonende in deze gemeente en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaen van Geerdina Wilhelmina.

Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Antonie de Wijs, oud zestig jaren, timmerman en van Cornelis Olislagers, oud negen en veertig jaren, arbeider, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen, hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *