Gerard Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Oosterhout, 1816, aktenummer 46

By |

In t jaar duizend achthondert en zestien den twaalfden maart, compareerde voor ons Burgemeester van Oosterhout Ambtenaar van den Burgelijken Stand, David van Achterberg, wonende alhuer in no. 651 dewelken ons heeft gepresenteerd een kind van t mannelijk geslagt gebooren den twaalfden maart van hem comparant van Jacoba Elisbeth van Loo zijnde huisvrouw aan het welk hij verklaard heeft den naam te willen geven van Gerardus Nicolaas gezegde verklaring en presentatie geschied in bijweezen van Paulus Kanters en Thomas van Exel beijde alhier woonagtig dewelke naar aan […] voorleezing te zijn gedaan met ons hebben geteekend als mede de vader.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *