Gerardus Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1907, aktenummer 81

By |

In het jaar negentien honderd zeven, den twaalfden october, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Raamsdonk, verschenen: Bartholomeus van Achterberg, oud negen en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende alhier, zoon van den overledene en Bastiaan de Vries, oud acht en twintig jaren, van beroep molenaar, wonende alhier, die ons verklaarden, dat Gerardus Nicolaas van Achterberg, weduwnaar Sara Varossieau, geboren alhier, oud twee en tachtig jaren, zonder beroep, zoon van wijlen de echtelieden Gerrit Nicolaas van Achterberg en Cornelia van der Schans, is overleden den elfden october negentien honderd zeven te Raamsdonk, des namiddags ten acht ure.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke, nagedane voorlezing aan de aangevers, door ons met hen is geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *