Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1903, aktenummer 127

By |

In het jaar negentien honderd drie, den vier en twintigsten der maand maart, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Jan van Brummelen, oud acht en vijfitg jaren, van beroep boekbinder, wonende alhier, en Willem van der Pol, oud vier en vijftig jaren, van beroep koetsier, wonende alhier, geen aanverwanten van den na te melden overledene, die verklaarden aangifte te doen, dat op den twee en twintigsten maart dezes jaars, om acht uren des namiddags, binnen deze gemeente overleden is Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud acht en zeventig jaren, van beroep zonder, geboren te Sleeuwijk, wonende te Breda, zoon van Maurits van Achterberg en Anna Catharina Ronkel, beiden overleden.

Voorlezing deze akte is door ons gedaan aan de aangevers, die met ons hebben onderteekend.

Bron: Stadsarchief Breda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *