Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1871, aktenummer 44

By |

In het jaar acht honderd een-en-zeventig, achttienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, zoon van de overledene en Jan Kommers, oud zes en vijftig jaren timmerman wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den achttienden April dezes jaars, om zeven ure des morgens binnen de Gemeente, is overleden Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud een en tachtig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Raamsdonk. Zoon van Gerrit Nicolaas van Achterberg en Maria Dank, beide overleden en weduwnaar van Cornelia van der Schans.

Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de komparenten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Gerrit Nicolaas van Achterberg overlijden 1871

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *