Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1887, aktenummer 120

By |

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den zestienden December. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Hendricus Adrianus Hubertus Schoenmakers, oud een en dertig jaren, Gemeente ontvanger, wonende te Raamsdonk en Mathijs Pelders, oud acht en veertig jaren, veldwachter, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den vijftienden December, dezes jaars om half elf ure des avonds binnen deze Gemeente is overleden Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes en twintig jaren, leerlooier, geboren en wonende te Raamsdonk, zoon van de echtelieden Gerrit Nicolaas van Achterberg, landbouwer en Sara Varossieau, zonder beroep, beide te Raamsdonk woonachtig.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *