Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister ‘s-Hertogenbosch 1960, aktenummer 283

By |

Heden elf april negentienhonder zestig, is voor ons ambtenaar van de burgelijke stand van de gemeente ‘s-Hertogenbosch verschenen: Brouwer, Willem, Begrafenisondernemer, oud zevenenvijftig jaren, wonende alhier, — die verklaarde uit eigen wetenschap kennis te dragen, dat alhier op negen april– deze jaar te een uur vijfenveertig– is overleden: van Achterberg, Gerrit Nicolaas, veehandelaar, oud achtenzestig jaren, geboren te Raamsdonk, wonende te Sprang-Capelle, gehuwd geweest met Boeser, Maria Johanna, echtgenoot van Toolenaars, Jenneke, zoon van van Achterberg, Bartholomeus en Dank, Adriana Petronella, beiden overleden

Bron akte: Brabants Historisch Informatie Centrum

Gerrit N. van Achterberg – Gemeentelijke begraafplaats Sprang-Capelle

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *