Gerrit Nicolaas Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1880, aktenummer 78

By |

Op den een en twintigsten der maand Augustus Achttien honderd en tachtig, is voor ons ongereteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud een en veertig jaren, werkman, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den een en twintigsten Augustus dezes jaars, des voormiddags ten tien ure aldaar, te Hooge Zwaluwe en het huis nummer negen en dertig is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Cornelia Johanna van Achterberg, zijn echtgenoote, zonder beroep, wonende in deze Gemeente en dat aan dit Kind de voornamen zal gegeven worden van Gerrit Nicolaas.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem van Rijswijk, oud drie en veertig jaren en Arie Dubbelman, oud drie en […] jaren, arbeiders, wonende beide te Zwaluwe, en is deze akte na voorlezing door ons […] den komparant en de getuigen onderteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *