Gerrit Nicolaas Vos, Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1905, aktenummer 18

By |

In het jaar negentien honderd en vijf, den vierden augustus, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zwaluwe, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:
1. Daniel Bekkens, oud vijf en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Zwaluwe.
2. Arie Catharinus Cornelis Antonie Kramer, oud vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Zwaluwe.
3. Hermanus van Meer, oud drie en zeventig, van beroep gemeentebode, wonende te Zwaluwe.
4. Anton Pieter Vos, oud zeven en veertig, van beroep zonder, wonende te Zwaluwe, verschenen, ter eenre Gerrit Nicolaas Vos, oud vier en twintig jaren, geboren te Zwaluwe, van beroep postbode, wonende te Zwaluwe, meerderjarige zoon van Pieter Vos, arbeider en van Cornelia Johanna van Achterberg, zonder beroep, wonende beiden te Zwaluwe, en de vader alhier tegenwoordig en zijn de toestemming tot dit huwelijk gevende en de moeder Cornelia Johanna van Achterberg niet […] zijnde, is ons door Pieter Vos, vader der bruidegom, aan ons verklaart dat de toestemming der moeder is gevraagd geweest en ter andere zijde Theodora Dubbelman, oud een en twintig jaren, geboren te Zwaluwe, van beroep zonder, minderjarige dochter van Abraham Dubbelman, van beroep visscher en van Neeltje den Dunnen, zonder beroep, wonende beiden te Zwaluwe, beiden alhier tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende, welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, hebbende de afkondigingen plaats gehad alhier; de eerste zondag den zestienden juli, de tweede op zondag daaraanvolgende, den drie en twintigsten juli dezes jaars en tot welk einde zij verder aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, zijnde:
1. de geboorteacten van ieder der aanstaande echtgenooten, ten tweede het bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie van den bruidegom.

De aanstaande echtgenooten hebben ten overstaan van ons en in tegenwoordigheid der genoemde getuigen verklaard, dat zij elkander aanemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Na welke verklaring wij in naam der wet hebben verklaard: dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, en na gedane voorlezing geteekend met Gerrit Nicolaas Vos, Theodora Dubbelman, Pieter Vos, Abraham Dubbelman, Neeltje den Dunnen en de getuigen is onderteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *