Hendrik Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1866, aktenummer 98

By |

In het jaar een duizend acht honderd zes en zestig, den dertigsten Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud een en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den acht en twintigsten Augustus dezes jaars, om negen ure des avonds binnen deze Gemeente, wijk letter D nummer vier en zestig is geboren een kind van het mannelijk geslacht van hem comparant en van Sara Varossieau zijne echtgenoote, beide wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Hendrik Johannes.

Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Balthazar Werther, oud drie en vijftig jaren, schoenmaker en van Gerrit van den Wassenberg, oud vier en veertig jaren, rietdekker, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *