Hendrik Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1868, aktenummer 63

By |

In het jaar een duizend acht honderd acht en zestig, den dertigsten April. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud drie en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den negen en twintigsten April dezes jaars, om vier ure des namiddags binnen de Gemeente, wijk letter D nummer vier en zestig is geboren een kind van het mannelijk geslacht van hem comparant en van Sara Varossieau zijn echtenoote, beide wonende te Raamsdonk, en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Hendrik Johannes.

Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Marinus Jan Kramer, oud dertig jaren, verwer, en van Cornelis Jacobus Zijlmans, oud twee en dertig jaren, leerlooijer, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij dagelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met deze dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *