Hendrikus Adrianus van Achterberg, Geboorteregister 1904, aktenummer 689

By |

In het jaar negentien honderd vier, den achttienden der maand November, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud negen en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijne echtegenoot op den achttienden der maand November dezes jaars, om vijf uur des voormiddags binnen deze gemeente bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen Hendrikus Adrianus.

Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Gerardus Driessen, oud een en dertig jaren, van beroep Slager en van Hubertus Pieter van Brummelen, oud dertig jaren, van beroep Boekbinder, beiden wonende binnen deze gemeente.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *