Hendrina Jacomina van Hattum, Overlijdensregister Zaltbommel, 1936, aktenummer 15

By |

Heden drie en twintig april negentienhonderd zes en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zaltbommel: Blom, Adrianus, oud zes en zestig jaren, zonder beroep wonende te Zaltbommel die verklaard, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twee en twintig april dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, in de gemeente is overleden van Hattum, Hendrina Jacomina, oud zevenenzestig jaren, zonder beroep geboren te Haaften en wonende te Zaltbommel, echtegenote van, van Achterberg, Ludovicus, dochter van, van Hattum, Pieter en van, Murman, Hendrina Jacomina, beiden overleden.

Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Bron: Gelders Archief

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *