Henrica van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1829, aktenummer 58

By |

Het Jaar een duizend acht honderd negen-en-twintig, den negen en twintigste der maand Julij om negen ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep arbeider, oud veertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het lijk geslacht, geboren op woensdag den negen en twintigste der maand Julij duizend acht honderd en negen-en-twintig, om een ure des morgens; van Gerrit Nicolaas van Achterberg van beroep arbeider, oud veertig jaren en van Cornelia van der Schans, zijne huisvrouw, oud een en veertig jaren, mede wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Henrica.

Welke verlkaring en vertooning zijn geschiedt in bijwezen van Antony Timmersmans, van beroep bouwman, oud acht en veertig jaren, en van Peter Vernimmen, van beroep klompenmaker, oud twee en veertig jaren, beide alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons ondergeteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *