Henrica van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1829, aktenummer 101

By |

Het Jaar een duizend acht honderd negen-en-twintig, den elfde der maand December om drie ure des namiddags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuijk, van beroep dagloner, oud zes en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwlijk geslacht, geboren op vrijdag den elfde der maand December duizend acht honderd en negen-en-twintig, om negen ure des morgens; van Joannes van Kuijk van beroep dagloner, oud zes en twintig jaren en van Joanna van Achterberg, zijne huisvrouw, oud zes en twintig jaren, mede wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Henrica.

Welke verklaring en vertooning zijn geschiedt in bijwezen van Jan de Bont, van beroep venter, oud veertig jaren, en van Adriaan Koevoet, van beroep schoenmaker, oud vijf en veertig jaren, beide alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons ondergeteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *