Henricus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1818, blad 12

By |

In het jaar een duizend acht honderd achttien, den negenden der maand augustus te zes ure des avonds compareerde voor ons vice Burgemeester, Beambte van den Burgerlyken Staat der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, Gerrit van Achterberg, arbeider, wonende te Raamsdonk, welke ons heeft vertoond een kind van het mannelijk geslacht, geboren den negenden dezer te genen ure des morgens van Gerrit van Achterberg en van Cornelia van der Schans, zyne huisvrouw, mede wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hy verklaard heeft te geven de voornaam van Henricus; welke verklaring en presentatie zyn geschied in bywezen van Joannes Dorrenboom, bouwman, oud negen en veertig jaren, en van Leendert de Geus, bakker, oud vier en dertig, beide alhier woonachtig; en hebben de comparanten; na dat hun van deze acte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *