Huibert Gerard Stal, Geboorteregister Made en Drimmlen, 1852, aktenummer 40

By |

In het jaar een duizend acht honderd twee en vijftig, den een en twintigsten Junij. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Stoffel Stal, oud zes en dertig jaren, zalmvisscher, wonende in deze Gemeente, dewelke ons heeft aangegeven, dat op den twintigsten Junij dezes jaars om vier ure des morgens binnen deze Gemeente, wijk letter B nummer zes, is geboren een Kind van het mannelijk geslacht van hem comparant en deszelfs Echtegenoote Maria van Achterberg, zonder beroep, mede in deze Gemeente woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Huibert Gerard.

Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Rovers, oud een en veertig jaren, veldwachter en van Philiphus Jansens, oud vijftig jaren, wagenmaker, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen, hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *