Jacob Christoffel Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1882, aktenummer 32

By |

Op den zeven en twintigsten der maand februarij Achttien honderd twee en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud twee en veertig jaren, werkman, wonende in deze Gemeente, welke aan ons heeft verklaard, dat op den zeven en twintigsten februarij dezes jaars, de namiddags ten twee ure aldaar, te Hooge Zwaluwe in het huis nummer een honderd acht, is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Johanna Cornelia van Achterberg, zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende in deze Gemeente en dat dit Kind de voornamen zal gegeven worden van Jacob Christoffel.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Vos, oud vier en veertig jaren, werkman en Theodorus van der Weiden, oud acht en twintig jaren, schoonmaker, wonende beide te Zwaluwe, en is deze akte na voorlezing voor ons benevens komparant en de getuigen onderteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *