Jacob Johannes Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1894, aktenummer 32

By |

Op den dertigsten der maand maart achttien honderd vier en negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen, Pieter Vos, oud vier en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den negen en twintigsten maart dezes jaars, des namiddags ten drie ure aldaar, te Lage Zwaluwe in het huis numero acht en veertig, is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Cornelia Johanna van Achterberg, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende in deze gemeente en aan dit kind de voornamen zal gegeven worden van Jacob Johannes.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacobus Vos, oud zeven en vijftig jaren, arbeider en Arie Catharsius Cornelis Antonie Kramer, oud negen en dertig jaren, veldwachter, wonende beide te Zwaluwe, en is deze akte na voorlezing door ons benevens den comparant en de getuigen onderteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *