Jacobus Ferdinand van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1826, aktenummer 56

By |

In het Jaar een duizend acht honderd en zes-en-twintig, den een en dertigste der maand julij om negen ure des morgens verscheen voor ons Leonard Simon de Jongh van Son, Burgermeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Maurits van Achterberg, van beroep Postillon, oud negen en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op zondag den dertigsten der maand julij duizend acht ochtend zes-en-twintig, om zeven ure des avonds; van Maurits van Achterberg, van beroep Postillon, oud negen en twintig jaren, wonende te Raamsdonk en van Anna Catharina Ronkel, zijne huisvrouw, oud twee en dertig jaren, mede wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Jacobus Ferdinand.

Welke verklaring en vertooning zijn geschied in bijwezen van Adriaan van Raamsdonk, van beroep Bouwman, oud drie en zeventig jaren en Adriaan Waas, van beroep Vlecher, oud dertig jaren, beide alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, deze hier met ons ondertekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *