Joanna Jacoba van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1822, blad 21v

By |

In het Jaar een duizend acht honderd twee-en-twintig, den agt en twintigsten der maand December ten vier ure, des namiddags compareerde voor ons Schout, Beambte van den Civielen Staat er Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Mouris van Achterberg oud vijf en twintig jaren, van beroep dienstknegt, geboren te Raamsdonk, wonende te Raamsdonk die ons heeft gepresenteerd een Kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op zaterdag den agt en twintigsten der maand December des Jaars agtien honderd twee en twintig, ten zes ure, des morgens van Mouris van Achterberg oud vijf en twintig Jaren, van beroep Dienst knegt, wonende te Raamsdonk en van Anna Catherina Ronkel, oud negen en twintig Jaren, zijnde Huisvrouw, mede wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hij verklaard heeft den Naam te willen geven van Joanna Jachttps://paulvanachterberg.nl/achterberg-van-joanna-jacoba-1822/oba.

Gezegde verklaring en presentatie is geschied in tegenwoordigheid van Antonius van Dongen ouden zeven en dertig Jaren, wonende binnen deze Gemeente, van beroep Bouwman en van Steven Konings oud negen en dertig Jaren, mede alhier Woonachtig, van beroep Vletter, en hebben Comparanten, na dat hun van deze Akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *