Joanna Maria Prinse, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1830, aktenummer 14

By |

Het Jaar een duizend agt honderd en dertig den negentienden Maart des namiddags ten drie uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord-Brabant, Pieter Prinse, zalmvisscher, oud drie en veertig, wonende te Drimmelen in Wijk A, nummer een en twintig B, dewelke ons heeft gepresenteerd een kind van het vrouwlijk geslagt, geboren den agttienden Maart een duizend agt honderd en dertig des avonds ten negen uuren in wijk en nummer vermeld van hem […] en van Wilhelmina van Achterberg, zonder beroep, oud agt en twintig jaren, zijne huisvrouw, en aan hetwelk hij heeft verklaard de voornaam te geven van Joanna Maria: -gezegde verklaring geschiedt in bijwezen van Aard Roelof, nagtwaker, oud zestig jaren, en Dirk Prinse, zalmvisscher, oud veerig jaren, beide wonende te Drimmelen, nadat van deze acte voorlezing is gedaan aan de comparanten, hebben dezelve met ons geteekend, goedgekeurd het waar[…] op den zeventienden zegel dezer acte.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *